Narzędzia dla przedsiębiorstw z przyszłości(ą).

Chcesz przygotować siebie i swoją firmę na wyzwania przyszłości?

Kluczowe tematy:

Studia podyplomowe "Proinnowacyjne Zarządzanie w wielkopolskich MŚP" skoncentrowane są na następującej tematyce:

  • modele biznesowe dla MŚP
  • strategia przedsiębiorstwa - planowanie i realizacja
  • design thinking jako źródło jakości, innowacji i przewagi konkurencyjnej
  • narzędzia prawne i finansowe dla przedsiębiorców
  • przywództwo i zarządzanie zespołem
  • metody wykorzystania specjalizacji regionu i współpracy z otoczeniem biznesowym

Aktualnosci z bloga:

Post Image

Na czym polega proinnowacyjne zarządzanie?

Jedyne co wiemy o przyszłości, to że będzie […]